6. Závěr

Z následující sumarizace je patrný celkový produkční potenciál biomasy vybraných vedlejších zemědělských surovin a energetického sena podle výnosových hladin  energetické produkce. V  tabulce číslo 8 je provedeno celkové shrnutí produkce biomasy ze všech požadovaných zdrojů pro čtyři pánevní okresy a jejich energetická výtěžnost.

Tabulka číslo 8: Celková produkce slámy obilnin, řepky a sena z TTP v 85% sušině za pánevní okresy Ústeckého kraje
Kategorie výnosovosti
Chomutov
t
Most
t
Teplice
t
Ústí nad Labem
t
Celkem
t
11317,441387,9513,525876,499095,35
216520,126017,161553,392687,7626778,43
38180,874706,714281,394203,5521372,52
414059,555238,626093,447271,8832663,49
530497,679791,0911686,6610660,5562635,97
662728,420074,9819978,3513245,37116027,1
743362,6316590,0914489,0917934,5992376,4
821925,625407,0110240,955933,6463507,2
Celkem t198 59289 21468 83767 814424 456
Energetická výtěžnost GJ2 978 8841 302 5181 005 0171 173 1796 459 598
Comments