5.4 Výpočet produkčního potenciálu pro seno z TTP na území pánevních okresů Ústeckého kraje

Obdobně jako u obilné a řepkové slámy jsme postupovali i u stanovení potenciálu sena z trvalých travních porostů rovněž zde byly v prostředí ArcMap vyselektovány z databáze CLC třídy 231, 321 což jsou louky, trávníky a přirozené pastviny. Ty byly rovněž kategorizovány podle výnosovosti katastrálních území na nichž se nacházejí. Na následujících kartogramech 7 až 10 jsou zobrazeny výměry luk a pastvin s přidělenou výnosovostí v jedné z osmi tříd pro výměru TTP v pánevních okresech.

Kartogram číslo 7. Kategorie výnosovosti TTP podle BPEJ zastoupených v katastru okresu Chomutov

Kartogram číslo 8. Kategorie výnosovosti TTP podle BPEJ zastoupených v katastru okresu Most

Kartogram číslo 9. Kategorie výnosovosti TTP podle BPEJ zastoupených v katastru okresu Teplice

Kartogram číslo 10. Kategorie výnosovosti TTP podle BPEJ zastoupených v katastru okresu Ústí nad Labem


Následují tabulky výpočtu výnosových charakteristik ohodnocených luk a pastvin ve vybraných okresech Ústeckého kraje.

Tabulka číslo 6: Celková výměra TTP v osmi výnosovostních kategoriích pánevních okresů Severních Čech
Kategorie výnosovosti
Chomutov
ha
Most
ha
Teplice
ha
Ústí nad Labem
ha
Celkem
ha
1261,9211,85218,13870,764562,61
2251,5751,51395,9713,612112,52
3618,94260,34676,41944,612500,3
41487,85263,37783,341136,053670,61
51726,64283,151229,621169,844409,25
64949,22602,21221,171643,388415,97
73199,47237,211254,972058,26749,85
81170,48397,37555,49385,552508,89
Celkem ha13 6663 0076 33511 92234 930

Tabulka číslo 7: Celková produkce 85 % sušiny sena z TTP v osmi výnosovostních kategoriích pánevních okresů Severních Čech
Kategorie výnosovosti
Chomutov
t
Most
t
Teplice
t
Ústí nad Labem
t
Celkem
t
1775,17992,78313,025555,37636,27
215711,555468,44882,241590,2623652,49
35414,322633,812095,72926,6713070,5
45271,393520,973207,184651,2316650,77
5181544581,586093,195796,9734625,74
621080,2411469,697123,079585,8449258,84
712307,475211,258443,513847,639809,82
88895,9610011,924286,242974,9726169,09
Celkem t87 61043 89032 44446 929210 874
Energetická výtěžnost GJ1 279 107640 800473 684811 8693 648 112