5.3 Hodnoty z obrazové analýzy dat pro slámu obilovin a olejnin

Na základě zjištění plochy výměry spadající do jedné z osmi výnosovostních kategorií byla zapracována následující tabulka, která sumarizuje jejich zastoupení v analyzovaných pánevních okresech Severních Čech. 

Tabulka číslo 3: Výměry ha orné půdy v osmi výnosovostních kategoriích pánevních okresů Severních Čech
Kategorie výnosovosti Chomutov
ha
Most
ha
Teplice
ha
Ústí nad Labem
ha
Celkem
ha
1 456,27 332,46 168,71 270,26 1227,7
2 438,16 506,62 363,69 594,72 1903,19
3 1078,28 1269,51 851,89 497,67 3697,35
4 2592,03 1781,51 851,29 772,95 5997,78
5 3008,04 297,34 1363,08 1185,21 5853,67
6 8622,2 807,92 2661,36 757,61 12849,09
7 5573,9 2042,32 1085,09 733,55 9434,86
8 2039,13 2409,32 931,91 463,03 5843,39
Celkem 23808,01 9447 8277,02 5275 46807,03

Následně byl proveden výpočet výnosů slámy obilovin a řepky podle výnosovostních kategorií a procentickém zastoupení 73% pro obiloviny, respektive 9% pro řepku. Celková produkce obilní slámy na výnosovostní kategorii a plochu je uvedena v následující tabulce číslo 5 a v tabulce 6 pak pro 85% sušinu řepkové slámy.

Tabulka číslo 4: Celková produkce 85 % sušiny slámy obilovin v osmi výnosovostních kategoriích pánevních okresů Severních Čech
Kategorie výnosovosti
Chomutov
t
Most
t
Teplice
t
Ústí nad Labem
t
Celkem
t
1 478,03 348,31 176,75 283,14 1286,23
2 712,78 483,71 591,64 967,48 2755,61
3 2438,79 1827,32 1926,75 1125,61 7318,47
4 7747,01 1514,16 2544,32 2310,18 14115,67
5 10881,29 4592,33 4930,8 4287,38 24691,8
6 36714,02 7585,8 11332,29 3225,98 58858,09
7 27375,99 10030,77 5329,36 3602,8 46338,92
8 11485,99 13571,2 5249,24 2608,15 32914,58
Celkem t 97 834 39 954 32 081 18 411 174 855
Energetická výtěžnost GJ 1 496 859 611 290 490 842 281 684 2 675 282

Tabulka číslo 5: Celková produkce 85 % sušiny řepkové slámy v osmi výnosovostních kategoriích pánevních okresů Severních Čech
Kategorie výnosovosti
Chomutov
t
Most
t
Teplice
t
Ústí nad Labem
t
Celkem
t
164,2446,8123,7538,05172,85
295,7965,0179,51130,02370,33
3327,76245,58258,94151,27983,55
41041,15203,49341,94310,471897,05
51462,38617,18662,67576,23318,43
64934,141019,491522,99433,557910,17
73679,171348,07716,23484,196227,66
81543,651823,89705,47350,524423,53
Celkem t13 1485 3704 3122 47425 304
Energetická výtěžnost GJ227 46592 89374 58942 805437 752