4. Výnosový potenciál biomasy a jeho výpočet

Do výpočtu teoretického potenciálu biomasy jsou zahrnuty zemědělské a lesnické vedlejší produkty, kterými jsou:
  • sláma obilovin a olejnin
  • tráva z trvalých travních porostů (TTP)