3. Úvod

Ústecký kraj se vyznačuje velkou variabilitou v rozdělení a intenzitě zemědělské výroby. To je dáno vysokou koncentrací průmyslu a povrchovou těžbou hnědého uhlí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem a rovněž přítomností hřebene Krušných hor, které zabírají nejméně třetinu uvedených okresů. Tyto okresy nejvíce zatížené antropogenní činností jsou směrem do vnitrozemí lemovány převážně zemědělskými okresy Louny a Litoměřice. Na východní straně pak sousedí s okresem Děčín, který se vyznačuje extenzivní zemědělskou výrobou, vysokým zastoupením chovu skotu a množstvím přírodních památek.