2. Metodika řešení

Nejprve bude zjištěna výměr orné půdy, TTP (luk a pastvin) a lesů. Pro analyzované okresy bude zjištěna výměra pěstovaných zemědělských plodin a rozložení lesních druhů. Na základě využití databáze stanice VÚRV, v.v.i. bude podle základních zemědělských kategorií přiřazen každé plodině výnosový potenciál podle výnosovosti BPEJ na nichž je tato plodina pěstována. Následně bude zjištěn koeficient přepočtu výnosu slámy z výnosu zrna a stanoven výnos slámy dle kategorií výnosovosti, druhů obiloviny a řepky. Obdobně bude stanoven potenciál sena z TTP (luk a pastvin).

Výstupem této studie bude graficky a tabelárně znázorněný teoretický výnosový potenciál energeticky využitelného sena z TTP, obilní a řepkové slámy zpracovaný pro území hodnocených okresů.