Poslední webová aktivita

22. 2. 2010 5:48 Antonín Slejška vytvořeno 5.4 Výpočet produkčního potenciálu pro seno z TTP na území pánevních okresů Ústeckého kraje
22. 2. 2010 5:46 Antonín Slejška upravil(a) 5.3 Hodnoty z obrazové analýzy dat pro slámu obilovin a olejnin.
22. 2. 2010 5:43 Roman Honzík upravil(a) 5.1 Analýza zájmového území.
22. 2. 2010 5:41 Roman Honzík upravil(a) 5. Kategorizace katastrálních území pro určení jejich výnosovosti.
22. 2. 2010 5:40 Antonín Slejška upravil(a) 5.3 Hodnoty z obrazové analýzy dat pro slámu obilovin a olejnin.
22. 2. 2010 5:40 Antonín Slejška upravil(a) 5.3 Hodnoty z obrazové analýzy dat pro slámu obilovin a olejnin.
22. 2. 2010 5:39 Roman Honzík upravil(a) 3.2 Výměra zastoupení kultur a hodnocení sledovaného území.
22. 2. 2010 5:34 Antonín Slejška vytvořeno 5.3 Hodnoty z obrazové analýzy dat pro slámu obilovin a olejnin
22. 2. 2010 5:28 Antonín Slejška upravil(a) 5. Kategorizace katastrálních území pro určení jejich výnosovosti.
22. 2. 2010 5:28 Antonín Slejška připojil(a) kartogram.jpg k 5. Kategorizace katastrálních území pro určení jejich výnosovosti
22. 2. 2010 5:25 Antonín Slejška upravil(a) 5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje.
22. 2. 2010 5:21 Antonín Slejška připojil(a) vrbl7.jpg k 5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje
22. 2. 2010 5:20 Antonín Slejška připojil(a) vrbl5.jpg k 5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje
22. 2. 2010 5:18 Antonín Slejška připojil(a) vrbl3.jpg k 5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje
22. 2. 2010 5:17 Antonín Slejška připojil(a) vrbl1.jpg k 5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje
22. 2. 2010 4:57 Antonín Slejška upravil(a) 4.2 Tráva z trvalých travních porostů (TTP).
22. 2. 2010 4:55 Antonín Slejška upravil(a) 5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje.
22. 2. 2010 4:53 Antonín Slejška vytvořeno 5.2 Výpočet produkčního potenciálu pro řepkovou a obilnou slámu na území bývalých pánevních okresů Ústeckého kraje
22. 2. 2010 4:50 Antonín Slejška upravil(a) 5.1 Analýza zájmového území.
22. 2. 2010 4:49 Antonín Slejška upravil(a) 5.1 Analýza zájmového území.
22. 2. 2010 4:49 Antonín Slejška upravil(a) 5.1 Analýza zájmového území.
22. 2. 2010 4:47 Antonín Slejška vytvořeno 5.1 Analýza zájmového území
22. 2. 2010 4:43 Antonín Slejška upravil(a) 5. Kategorizace katastrálních území pro určení jejich výnosovosti.
22. 2. 2010 4:43 Antonín Slejška upravil(a) 5. Kategorizace katastrálních území pro určení jejich výnosovosti.
22. 2. 2010 4:32 Antonín Slejška vytvořeno 5. Kategorizace katastrálních území pro určení jejich výnosovosti